اعتصاب غذای سراسری اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی ۱۴ روزه شد و نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی برای رسیدن به حقوق و خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، انتفاضه اسیران فلسطینی اعتصاب کننده از غذا در زندان های رژیم صهیونیستی با قدرت ادامه دارد.

در همین راستا، اعتصاب غذای سراسری اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی ۱۴ روزه شد و نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی برای رسیدن به حقوق و خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند.

حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی از روز ۱۷ آوریل به مناسبت روز اسیر فلسطینی در زندان های اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده اند.

۷۰۰۰ فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر هستند: ۳۳۰ نفر از اسرا ساکن نوار غزه، ۶۸۰ نفر ساکن قدس و فلسطین اشغالی ۱۹۴۸، ۶۰۰۰ اسیر ساکن کرانه باختری، ۳۴ اسیر از کشورهای مختلف عربی و ۲ اسیر از بلندی های اشغالی جولان هستند.

پیشتر «عیسی قراقع» رئیس کمیته امور اسیران فلسطینی خواستار کمک های بین المللی به اسرای فلسطینی اعتصاب کننده از غذا شد.

وی در همین راستا تاکید کرد: زندگی تعدادی از اسیران در معرض خطر است و امیدواریم که مصر در این زمینه ایفای نقش کند. علیرغم اقدامات ظالمانه مقامات اشغالگر، شمار دیگری از اسیران نیز به اعتصاب غذا پیوستند و تا زمان تحقق خواسته هایشان به اعتصاب غذا ادامه می دهند. ما خواستار مداخله سریع بین المللی برای تحقق خواسته های اسیران هستیم.

مهر