رییس مرکز تحقیقاتی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شکل گیری مرکز تحقیقاتی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سراب خبر داد.

به گزارش ترجمان صبح ، مهستی علیزاده در گفتگو با خبرنگاراندر سراب گفت: حدود چهار سال پیش ایده تشکیل مرکز تحقیقاتی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت انسانی با حمایت مسئولان علوم پزشکی در تبریز عملی شد و تاکنون اقدامات مختلفی در این راستا صورت گرفته است.

وی افزود: در این مرکز افزون بر محققان و پزشکان متخصص، صاحب نظران علوم اجتماعی و اقتصادی نیز حضور دارند تا به طور جامع تری مسائل بررسی و ضمن آسیب شناسی حوزه های مختلف راهکارهای لازم نیز ارایه شود.

علیزاده از سیاست جدید این مرکز برای بهره گیری از ظرفیت دانشجویی خبرداد و گفت: بر این اساس در ماههای اخیر حدود ۵۰۰ دانشجوی مرتبط با حوزه سلامت تحت آموزش های لازم در این زمینه قرارگرفتند.

این متخصص پزشکی اجتماعی و استاد دانشگاه، اجتماع محور شدن فعالیت های دانشجویی را خواستارشد و گفت: دانشجویان باید در متن جریان های اجتماعی جامعه حضوری آگاهانه داشته باشند.

علیزاده از اقدامات معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب در مورد تشکیل گروه دانشجویی و برگزاری کارگاه های آموزشی قدردانی کرد و گفت: دانشکده علوم پزشکی سراب به عنوان دومین مرکز مد نظر قرارگرفته و شعبه ای از مرکز در دانشکده علوم پزشکی سراب با حضور بیش از ۵۰ دانشجوی آموزش دیده شکل خواهد گرفت.

وی از برگزاری کمپ های سلامت به صورت سریالی در مناطق مختلف استان خبرداد و از مردم و شهروندان خواست تا همکاری های لازم را به عمل آورند.

مهر