با تلاش ماموران پلیس شهرستان داراب کودک ۸ ساله ای که در این شهرستان توسط آدم ربایان ربوده شده بود، کمتر از ۲۴ ساعت ازاد و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش ترجمان صبح به نقل از پایگاه پلیس اقدامات تکمیلی برای شناسایی و دستگیری آدم ربایان ادامه دارد.
گفتنی است انگیزه آدم ربایان از این اقدام مالی بوده است.
براساس گزارشهای بدست آمده این اقدام پلیس در رهایی کودک ۸ ساله باعث شده تا خانواده آن کودک و همچنین تعداد زیادی از مردم آن شهرستان از سرعت عمل و تلاش های پلیس اعلام رضایت و تقدیر و تشکر کنند

ایسنا