به گزارش ترجمان صبح، همزمان با آخرین بازی تیم فوتبال تراکتورسازی در تبریز طی همکاری هیئت فوتبال تبریز و باشگاه فوتبال تراکتورسازی جمعی، از کودکان مبتلا به سرطان قطع درمان شده و تحت درمان خیریه قلبهای سبز در استادیوم یادگار امام (ره) تبریز حضور یافتند.

سعید نامور، رئیس هیات مدیره خیریه قلبهای سبز گفت : هدف از این کار گسترش فرهنگ امید به زندگی و شادابی در مسیر مبارزه با سرطان است.

وی افزود: کودکان قطع درمان شده و تحت درمان جمعیت خیریه قلبهای سبز به عنوان قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان و با شعار« جهان بدون سرطان» به میدان آمدند تا امید به زندگی و قابل درمان بودن سرطان را در جامعه گسترش دهند.

نامور ادامه داد: جمعیت خیریه قلبهای سبز به عنوان فعال ترین خیریه تبریز در حوزه سرطان کودکان و به عنوان یکی از خیریه های همیار محک تهران در سطح کشور توانسته در امر فرهنگ سازی مبارزه با سرطان نیز قدم های بزرگی بردارد.

رئیس هیات مدیره خیریه قلبهای سبز، گفت: جمعیت خیریه قلبهای سبز از  سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنان آغاز کرد و زمینه فعالیت ها و دامنه پوشش این جمعیت خیریه روز به روز گسترش یافت. سعید نامور، تصریح کرد: این جمعیت خیریه در مسیر تعالی خود به این نکته پی برد که حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان تنها با کمک به پرداخت هزینه‌های درمان آنها در مراکز درمانی و بیمارستان کودکان تبریز، با کمک محک کافی نیست، بلکه فرهنگ سازی برای نشاط و امید به زندگی در مبارزه با سرطان نیز از دغدغه های اصلی جمعیت خیریه قلبهای سبز است.

براساس این گزارش، در بین دو نیمه بازی نیز باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز با اهدای جوایزی از کودکان مبتلا به سرطان قلبهای سبز تقدیر نمود.