عضو شورای شهر تبریز بر لزوم تشکیل کمیسیون محیط زیست در این نهاد تاکید کرد.
به گزارش ترجمان صبح، داوود امیر حقیقان با اشاره به مشکلات زیست محیطی تبریز افزود: متاسفانه در این خصوص کارهای زیادی مغفول مانده است.
وی تاکید کرد: لازم است شورای پنجم جهت جلوگیری از آسیبهای زیست محیطی، کمیسیونی به نام صنایع و محیط زیست در شورا ایجاد کند.
این عضو شورای شهر یادآور شد: به توجه به اصل رعایت توسعه ی پایدار و برخی مشکلات ایجاد شده در ایجاد زیرساخت های صنعتی، هماهنگی صنایع و محیط زیست ضرورتی انکار ناپذیر است.
امیرحقیان در عین حال با اشاره به اینکه در شورای چهارم نیز فعالیتهایی در این خصوص وجود داشته است گفت:
این عضو شورای شهر، چالش های زیست محیطی را یکی از مهمترین مشکلات کلانشهر تبریز خواند و اظهار داشت: با توجه به خشکسالی ۱۰ساله دریاچه ارومیه و تاثیر بادهای نمکی بر کیفیت آب و خاک دشت تبریز، لازم است شورای شهر نیز به این موضوع ورود کند.
امیر حقیان با اشاره به تحقیقات انجام شده در باز چرخانی آب و بسیاری از مشکلات حوزه محیط زیست گفت: باید برای بی تدبیری مسئولان امر نقطه ی پایان گذاشته شده و برای آینده تبریز چاره اندیشی نمود.

تهیه و تنظیم: ژیلا عباسپور *** انتشار: معصومه جعفرزاده