معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  در خصوص انتخابات گفت  باید تلاش کنیم و حداکثر توان خود را در راستای مشارکت حداکثری به کار بگیریم
به گزارش ترجمان صبح شهین‌دخت مولاوردی در مراسم ستاد انتخاباتی حزب اتحاد ملت با عنوان “حقوق و جایگاه زنان در دولت تدبیر و امید” اظهار کرد: در دانشگاه تبریز گفتنی‌ها را گفتیم و از فرصت حضور در دانشگاه برای تبیین عملکرد، دولت به ویژه در حوزه زنان و خانواده استفاده کردیم.
وی افزود: چند روز آینده همه کار سختی را در پیش داریم و باید کمک کنیم تا این قطاری که به حرکت درآمده بتواند به ایستگاه اخر برسد، این قطار توسعه متوازن کشور بوده و ریل‌گذاری شده است.
وی گفت: امید است ملت فهیم ایران با درک شرایط و موقعیتی که در آن قرار داریم، با انتخاب درست، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند.
مولاوردی خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که رقیب ما بی‌تفاوتی و مشارکت پایین مردم است؛ باید تلاش کنیم و حداکثر توان خود را در راستای مشارکت حداکثری به کارگیریم تا به نتیجه دلخواه خود برسیم.
گفتنی است، مراسم ستاد انتخاباتی حزب اتحاد ملت تحت عنوان “حقوق و جایگاه زنان در دولت یازدهم” با حضور جمعی از مردم تبریز در محل این ستاد برگزار شد
ایسنا