به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و با توجه به نزدیکی برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شورای شهر، فضاسازی متناسب و موضوعی در شهر تبریز انجام گرفت.‏
به گزارش ترجمان صبح، انتخابات امری مهم و حیاتی در تعیین سرنوشت مردم کشور است و در شهر تبریز نیز با حساسیت بالای شهروندان این امر پیگیری می شود.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز نیز در همین راستا با توجه به نزدیکی برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شورای شهر فضاسازی شهر در این رابطه را آغاز کرده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با اشاره به تاکید مقام عظمای ولایت در جهت مشارکت حداکثری، گفت: این سازمان از تمام توان خود برای ایجاد فضایی مثبت و سازنده در شهر قهرمان پرور تبریز بهره می گیرد و بی شک شاهد مشارکت بالای شهرندان در این روز خواهیم بود.
حسین آذرنیا اظهار کرد: امیدوارم با این اقدامات، زمینه اطلاع رسانی دقیق و به هنگام به شهروندان فراهم شود.
وی ادامه داد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به عنوان بازوی اجرایی اقدامات فرهنگی خانواده بزرگ شهرداری تبریز، تلاش می‌کند در مناسبت‌های مختلف، فضای شهر را در جهت تمرکز همگانی نسبت به موضوع خاصی طراحی کند و انتخابات هم یکی از همین مناسبت هاست.
ایسنا