چهار واحد مسکن روستایی محرومان با اعتبار ۸۰۰ میلیون ریال توسط بسیج سازندگی و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی احداث و در اختیار خانواده ها قرار گرفت .

به گزارش ترجمان صبح،  رئیس بسیج سازندگی آذربایجان شرقی روز سه شنبه در مراسم واگذاری این واحدها با اشاره به فعالیت های بسیج سازندگی در محرومیت زدائی از مناطق روستائی گفت: یکی از اولویت های بسیج توجه به گروه های نیازمند است که در این راستا سال گذشته ۸۰ واحد مسکونی در نقاط مختلف استان احداث و در اختیار محرومان قرار گرفت.
سرهنگ پاسدار جعفر رزمی افزود: امسال نیز ۱۳۰واحد مسکونی برای محرومان مناطق روستائی و دور افتاده احداث می شود .
وی گفت: هزینه هرکدام از این واحدها ۲۰۰میلیون ریال است که برای تکمیل و بهره برداری از آنها در مجموع ۲۶میلیارد ریال با کمک کمیته امداد هزینه می شود.

ایرنا