حدود ۱۵۰۰ فعال مراکشی به منظور همبستگی با اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارشترجمان صبح، ائتلاف حمایت از فلسطین و مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که متشکل از مجموعه ای از انجمن ها و نهادهای غیر دولتی است، در بیانیه ای تصریح کرد که ۱۵۰۰ فعال زن و مرد مراکشی در بیش از ۵۰ شهر این کشور برای همبستگی با اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا کرده اند.

ائتلاف مذکور افزود که این اعتصاب غذا ۲۴ ساعت ادامه خواهد داشت و یک اعتصاب غذای دیگر هم در ساختمان مجمع حقوق بشر مراکش در رباط انجام خواهد شد.

اعتصاب کنندگان غذا در رباط پرچم های فلسطین را بدست گرفته و در پلاکاردهایی با نوشتن شعارهای “آزادی برای اسرای فلسطینی” و “اعتصاب غذای کرامت” همبستگی خود را  با اسرا نشان دادند.

در این اعتصاب غذا شماری از جمعیت ها و انجمن های غیر دولتی مراکشی نیز مشارکت دارند.

تسنیم