مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با انتقاد از وضعیت مدیریت نامناسب آب در کشور، اظهار کرد: طراز دریاچه ارومیه نسبت به سال ۹۳، ۲۸ سانت بیشتر است. در شرایط حاضر ۱۴٫۵ میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم.

به گزارش ترجمان صبح، مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در جلسه کارگروه احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: طراز دریاچه ارومیه نسبت به سال ۹۳، ۲۸ سانت بیشتر است. در شرایط حاضر ۱۴٫۵ میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم.

وی با بیان اینکه دریاچه ارومیه در دو طرف وضعیت مناسبی پیدا کرده است گفت: اعتبارات بحث مهمی در احیای دریاچه ارومیه است. از صندوق توسعه ملی هر آنچه دستگاه‌ها صورت وضعیت داده بودند جذب شد. همچنین مبالغی از ماده ۱۰ و ۱۲ اختصاص یافت. به طور کلی ۴۲ درصد اعتبارات مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی دادیم و واقعیت آن است که بیش از ۵۵ درصد قدرت جذب منابع مالی وجود نداشت.

تجریشی با اشاره به سطح دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر اظهار کرد: در شهریور ۹۱ سطح دریاچه ۱۵۰۰ کیلومتر و در سال ۹۳ ،‌۱۳۵۰ کیلومتر مربع بود. پیش بینی می شود در شهریور ۹۶، ۸۵ سانت با برنامه اختلاف داشته باشیم و انتظار داریم سطح دریاچه در این مقطع از سال ۸۰۰ کیلومتر مربع کمتر از برنامه باشد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در ادامه به موانع اثرگذار در ادامه روند احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: عدم تامین منابع مالی عمدتا از محل ماده ۱۰ و ۱۲، کم توجهی دستگاه‌های اجرایی و ترجیحا سیاست‌های محلی در احیای دریاچه ارومیه عمده‌ترین مشکلات ما برای احیای دریاچه ارومیه است.

وی با اشاره به کاهش هشت درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: با اینکه مصرف آب کشاورزی تا هشت درصد کاهش پیدا کرد هیچ مشکلی برای کشاورزی ایجاد نشد و حتی تولیدات بیشتری داشتیم. پیش بینی شده که در انتهای سال آبی ۹۰ تا انتهای سال آبی ۹۶، ۲۴ درصد مصرف آب کشاورزی را کاهش دهیم.

تجریشی با بیان اینکه بخش‌های بین‌المللی مختلف از جمله یاسا، فائو و دانشگاه واخنینگن هلند با ما همکاری دارند افزود: در غرب دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه را داریم که به دنبال کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب هستند. همچنین در شرق دریاچه دانشگاه تبریز وجود دارد که با همکاری بخش‌های بین‌المللی در حوزه احیای دریاچه ارومیه فعالیت می‌کند. همچنین با دانشگاه استرالیا به منظور تبادل تجربیات ارتباط داریم.

تجریشی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه در حال پیگیری است، گفت: باید دولت پای کار باشد تا بتوانیم برنامه‌های احیایی دریاچه ارومیه را به خوبی پیش ببریم.

این عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه نسبت به مدیریت منابع آب هشدار داد و گفت: پیش بینی آن است که تا ۱۴۱۰ به خاطر از دست دادن منابع آبی تمدن ما نیز در معرض خطر قرار گیرد. امروز هشت درصد کل آب‌های زیرزمینی دنیا توسط ایران مصرف می‌شود و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، ۲۲ درصد کل آب زیرزمینی جهان را در ایران مصرف کنیم.