معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری کشور، تبریز ۲۰۱۸ را زمینه ساز فرصت‌های پایدار و ماندگار برای منطقه و کشور دانست.
به گزارش ترجمان صبح بهمن نامور مطلق در نشست فعالان بخش خصوصی گردشگری آذربایجان شرقی با بیان این مطلب گفت: تبریز یکی از قطب های مهم فرهنگی کشور است که انتخاب آن به عنوان پایتخت گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸ فرصت استثنایی برای منطقه محسوب می شود.
وی با اشاره به رشد جهشی صنایع دستی طی چند سال اخیر، یاد آور شد:  ارتقاء بازار فروش برای صنایع دستی و نیز توجه به نحوه فروش این محصولات بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: این استان باید فرصت داری کند و نهایت استفاده را از رویداد تبریز ۲۰۱۸ ببرد و نیز مسئولان از برخوردهای سلیقه ای پرهیز کنند.
ناموز مطلق هم چنین به معافیت هنرمندان از پرداخت ارزش افزوده اشاره کرد که بعد از اعلام آمادگی و درخواست آنان اعمال می شود.
ایسنا