به گزارش ترجمان صبح، دکتر سعید نیکوخصلت، در همایش فعالان و نخبگان فرهنگی اجتماعی حامی پویش با بیان اینکه اعضای این جمع دردهای مشترکی دارند، گفت: تک تک ما به ارتقا سطح فرهنگ شهر فکر می کنیم، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی دغدغه ماست تا فرزندان ما در آینده از ما گله مند نباشدند.

وی تصریح کرد: متاسفانه آنچه ما می بینیم با پتانسیل این شهر سنخیتی ندارد و امیدواریم که بتوانیم با اراده و انتخاب آگاهانه مردم افرادی را به شورای شهر بفرستیم که کمر همت بر تعالی این شهر بسته باشند.

نیکوخصلت با تاکید بر اینکه همواره در تمام مراحل زندگی شخصی و حرفه ای با عبارت «من» به عنوان مالکیت مخالفم گفت: متاسفانه ما در طول تاریخ از منیت ها ضربه خورده ایم، هرگاه که منافع جمع و جامعه بر سودهای شخصی ارجحیت داده شده، مردم نادیده گرفته شدند و جامعه به اضمحلال رفت.

استاد دانشگاه تبریز تاکید کرد: قهر کردن با انتخابات بی توجهی به سرنوشت جامعه و آینده فرزندان ماست، اگر خود را کنار بکشیم و سیاست را از زندگی حذف کنیم افرادی که انتخاب می شوند نماینده افکار، بیش و مطالبات ما نخواهند بود پس در بی راهه رفتنها و عملکردشان هم صلاح جمع مد نظر قرار نمی گیرد.

وی افزود: نوع افکار و نحوه تصمیم گیری افرادی که انتخاب می شوند در مدیریت و زیبایی شهر، ایجاد فضای جنگ روانی و معضلات امروز نقش دارند، متاسفانه مردم با دور شدن از صندوقهای رای عرصه را به کسانی واگذاشتند که صلاح جمع را نادیده گرفته اند.

کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر تبریز گفت: ما با گفتمان فرهنگ وارد شده ایم، این شهر پتانسیل بالایی دارد که به فضای کار آفرینی و توریسم پذیری رسیده و در مقابل اعتیاد، معضلات روانی و بیکاری قدم بردارد.

دکتر سعید نیکوخصلت، با بیان اینکه ما مسئولانی می خواهیم که گفتمان صلح را در شهر پیاده کنند، تصریح کرد: جامعه عرصه علم آموزی و کلاس درس است، جوانان ما باید از مسئولان گفتمان صلح و کار آفرینی را بیاموزند و وارد عرصه اداره شهر شوند.