به گزارش ترجمان صبح، مصطفی مولوی، در نشست خبری ستاد مردمی روحانی در تبریز تاکید کرد: در مورد دریاچه ارومیه بی انصافی نکنید، با طبیعت هر طور برخورد کنیم همان منعکس خواهد شد، مساله دریاچه طی سالیان به اینجا رسیده و طی سالیان هم اصلاح خواهد شد.

وی در رابطه به سفر دکتر روحانی به تبریز و استقبال مردمی گفت:  من در سال ۸۸ و ۹۲  هم در انتخابات مسئولیتی داشتم، سلیقه ما آوردن مخاطب از شهرستان نیست، زیرا در مرحله اول مردم اذیت می شوند و دوم متحمل هزینه است، هر کس با تمایل شخصی خویش می آید بر روی چشم پذیرائیم، اما نتیجه اصلی ۲۹ اردیبهشت مشخص می شود که چه کسی از کجا نفر آورده است.

مولوی افزد: در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری سبد آرای دکتر روحانی در آذربایجان به نسبت متوسط کشور از همه بالاتر بود، رای ها سیاسی است و به طور عموم نمی توان پیش بینی کرد که رای دکتر روحانی نسبت به ۹۲ بیشتر یا کمتر باشد.

مسئول ستاد مردمی آذربایجان شرقی یادآور شد: تاریخ نشان داده تنها رای آقای خاتمی در دور دوم افزایش یافت و در بقیه انتخاباتهای ریاست جمهوری همه افراد در دور دوم همواره کاهش آرا داشته اند، ما امیدواریم تاریخ ۸۲ مجددا تکرار شود.

وی خاطرنشان کرد: عموما شاعبه مهندسی آرا در تمام انتخاباتها مطرح می شود، معمولا هر دو طرف در هر انتخاباتی دیگری را منهم می کند و گفته می شود که آرا مهندسی شده اما باید منتطر باشیم و ببینیم که نتیجه چه می شود، در نهایت مردم هستند که روز ۲۹ اریبهشت حرف آخر را خواهند زد.

مصطفی مولوی با اشاره به بداخلاقیهای سیاسی، تهمتهای انتخاباتی مطرح شده از طرف دیگر کاندیداها، گفت: در برخی ستادها بداخلاقی و توهین به طرف مقابل انجام می شود، بداخلاقی از هر طرف باشد بد است، اول باید حرف زدن خود را یاد بگیریم و بعد دیگران را نصیحت و تبلیغ کنیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه زیاد دیده می شود کهبنرهای کاندیداها پاره می شود، کلیپی منتشر شد که یک روحانی جوانان را تشویق به پاره کردن بنر دکتر روحانی می کرد، این حرکتها تنها متعلق به این دوره نیست و در همه دوره ها اتفاق افتاده است.

مصطفی مولوی همچنین با اشاره به تشکیل ستادهای مردمی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ستادهای مردمی مکمل ستادهای اصلی هر کاندیدا می باشند و چون به دلیل گستردگی و وسعت کار تبلیغاتی، ستاد مرکزی قادر به پوشش بقیه ستادها نمی باشد، این ستادها با هدف جمع آوری آراء تشکیل می شوند.

وی افزود: ستاد مردمی دکتر روحانی با هدف کمک به ستادهای اصلی در روستاها، بخش ها و شهرستانها از دیروز آغاز به کار کرده و مثل تبریز خودجوش بوده و با کمکهای مردم فعالیت می کنند.

مسئول ستاد مردمی آذربایجان شرقی در این نشست، از سفر حسن روحانی به آذربایجان شرقی در روز دوشنبه خبر داد و هدف از این سفر را دیدار با مردم تبریز عنوان کرد.

مولوی افزود: ریز برنامه های سفر دکتر روحانی هنوز مشخص نشده است و محل سخنرانی در جمع مردم تبریز در سالن پورشریفی پیش بینی شده است.