به گزارش ترجمان صبح ، این طرح به صورت مشارکتی توسط شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و بانک کشاورزی با اعتباری معادل ۲۵۰ میلیارد ریال و مشارکت مردمی ۱۰۰ میلیارد ریالی به اجرا می شود.
تامین آب اراضی تپه ماهوری جنوب و غرب شهرستان میانه از جمله اهداف این طرح است و مشارکت مالی و فکری کشاورزان، دستگاه های اجرایی و ارگان های ذینفع مهمترین ویژگی طرح می باشد.
تعداد روستاهای تحت پوشش این طرح در شهرستان میانه چهار روستا است که یازده تعاونی آب بران نیز با ۸۰۸ بهره بردار از طرح فوق بهره مند خواند شد.
عملیاتی اجرایی سد آیدوغموش در ۱۹ کیلومتری جنوب غرب میانه در سال ۱۳۷۵ آغاز شد و با صرف ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسید.
تأمین آب زراعی برای توسعه آبیاری و زراعت در پنج واحد عمرانی به میزان ۱۳٫۶۰۰ هکتار از اراضی دیم و بهبود آبیاری در ۱٫۳۲۰ هکتار از اراضی تراس رودخانه از جمله اهداف ساخت این سد است.
ظرفیت سد آیدوغموش ۱۳۰ میلیون مترمکعب در سال است.
شهرستان میانه با ۱۸۰ هزار نفر جمعیت در ۱۶۰ کیلومتری جنوب تبریز واقع شده و از مناطق حاصصلخیز کشاورزی آذربایجان شرقی محسوب می شود.

ایرنا