به گزارش ترجمان صبح، احمد اصغری مهرآبادی روز دوشنبه در بازدید از شهرک ولی عصر(عج) بناب با اشاره به لزوم حل و فصل مشکلات واحد های مسکن مهر کشور، اظهار کرد: برای این منظور دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت ها و هشت هزار میلیارد ریال برای توسعه و تکمیل شبکه آب و فاضلاب تخصیص و مقرر شده وزارت نیرو نیز یکهزار میلیارد ریال از طریق منابع داخلی برای شبکه فاضلاب مسکن های مهر هزینه کند.
وی افزود: در این میان اجرای پروژه فاضلاب شهرک ولی عصر(عج) شهر بناب ۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و با وجود اینکه این وزارتخانه هیچ وظیفه ای در این خصوص ندارد اما ۲۰ میلیارد ریال از این اعتبار را پرداخت می کند.
اصغری مهرآبادی اضافه کرد: اگر برای اجرای فاضلاب شهرک ولی عصر(عج) بناب اقدام لازم در اسرع وقت صورت نگیرد، این اعتبار در سایر استان ها هزینه می شود.
وی با انتقاد از اینکه مشکلات مسکن مهر و شهرک ولی عصر بناب ۲۰ سال است که حل نشده، گفت: مشکل فاضلاب شهرک نشینان بیش از هر مشکل دیگری آنها را رنج می دهد و مردم از لحاظ بهداشتی با تهدید مواجه هستند.
به گزارش ایرنا، فرماندار شهرستان بناب نیز در این بازدید گفت: نفوذ ناپذیری خاک، سیستم اجرا شده برای دفع فاضلاب را ناکارآمد کرده و اهالی برای جمع آوری فاضلاب هزینه گزافی می پردازند و مجبورند از روی فاضلاب جاری شده حرکت کنند.
ولی الله فرج اللهی، عدم تحویل این شهرک به شهرداری را یکی از عمده ترین مشکلات این شهرک در دریافت خدمات اعلام و اظهار کرد: بر اساس آخرین برآورد صورت گرفته مقرر شده اداره کل راه و شهرسازی مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال به شهرداری بپردازد تا این شهرک توسط شهرداری تحویل گرفته شود اما تاکنون اقدامی اساسی در این زمینه صورت نگرفته است.

ایرنا