به گزارش ترجمان صبح، پر لینر ‘Per Linner’ روز دوشنبه در دیدار با شهردار تبریز افزود: مطالبات، ظرفیت‌ها و زمینه‌های ارزشمند تبریز را به سفیر سوئد و بخش‌های مربوط انتقال خواهد داد.
وی اظهار کرد: بسته‌های همکاری با تبریز در شاخه‌های مختلف حمل‌ و ‌نقل، فناوری‌های سبز، آلاینده‌ها، محیط‌ زیست و ماشین‌آلات، می‌تواند در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری، نتیجه‌بخش واقع شود.
شهردار تبریز نیز در این دیدار گفت: تبریز از دیرباز کانون مهم همکاری‌ با کشورهای صنعتی بوده و اکنون نیز مصمم به تداوم همان نقش توسعه‌بخش است.
دکتر صادق نجفی افزود: سوئد از دیرباز جایگاه احترام ‌آمیزی در فضای اجتماعی ایران و از جمله آذربایجان داشته و در بخشی از بسترهای صنعتی و زیرساختی تبریز نیز نقش مهمی داشته است.
وی با اشاره به این ‌که ساختار کلی شهرداری‌های ایران به خصوص در تبریز، مهیای همکاری‌های بین‌المللی است، یادآوری کرد: با در نظر داشتن مجموعه این بسترها، می‌توان در حوزه‌های متنوع شهری از جمله طرح ‌های زیست‌محیطی، حمل‌ و ‌نقل شهری، بسته‌های سرمایه‌گذاری، نمایشگاه‌های مشترک صنعتی و تبادل هیات‌های تجاری همکاری کرد.
شهردار تبریز با اشاره به جایگاه بین‌المللی کلان‌شهر تبریز گفت: راه‌اندازی و مبادله تورهای مشترک گردشگری و برپایی هفته‌های فرهنگی از جمله راهکارهایی است که با توجه به راه‌اندازی ویزای آنلاین در فرودگاه بین‌المللی این شهر می‌تواند با سرعت و سهولت بیشتری، مبدا ارتباطات سازنده و مستمر بین تبریز و شهرهای مهم سوئد شود.
نجفی ادامه داد: از سفارت سوئد در ایران انتظار داریم شناخت دقیقی نسبت به ظرفیت‌های بین‌المللی شهرداری‌ها داشته باشد و بسترساز همکاری‌های سازنده با زمینه‌های مدیریت شهری شود.
تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی با مساحتی حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع پس از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایران است.
این شهرستان از دیرباز تاثیر زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی کشور داشته‌ و اولین پایتخت ایران در زمان صفویان و شهر ولیعهدنشین دودمان قاجار بود.

ایرنا