به گزارش ترجمان صبح شهاب الدین بی‌مقدار در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه مناظرات تلویزیونی کاندیدای ریاست جمهوری در انتخاب مردم تاثیر به سزایی دارد، گفت: مردم در این مناظرات فرد اصلح را شناسایی کرده و با آگاهی  کامل کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می کنند.
وی افزود: در مناظرات ریاست جمهوری عملکرد و برنامه های جهانگیری و حسن روحانی دقیق و مشخص‌تر بوده است.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های انتخاباتی در آذربایجان‌شرقی با استقبال پورشور مردم مواجه بوده است، اظهار کرد: در استان ما، مردم در صحنه ی انتخابات پر شورتر از همیشه حضور داشته‌اند.
نماینده‌ی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها در انتخابات نقش زیادی دارند، افزود: شور انتخاباتی از دانشگاه‌ها سرچشمه می‌گیرد؛ چرا که در هر خانه ای چندین دانشجو وجود دارد که تاثیر زیادی در تصمیم گیری سرنوشت کشور خود دارند.
ایسنا