به گزارش خبرآنلاین از تبریز، دکتر علی اصغر شعردوست، تاکید کرد: اینکه امروز دکتر سعید نیکوخصلت به عرصه رقابت شورای شهر وارد شده اند قابل تحسین است، من سپاسگزارم و فکر می کنم برای تبریز فرصتی خوبی است که افرادی مثل ایشان در پارلمان شهری حضور و نقش موثری داشته باشند.

گفت: هر چند ورود به این صحن برای افراد نخبه و توانمندی مثل نیکوخصلت به عنوان هیئت علمی دانشگاه و قهرمان جهان با منزلت اجتماعی والا، سمت و جایگاه ویژه ای تلقی نمی شود ولی معتقدم حرکت نخبگان در جامعه و پذیرفتن مسئولیتها بسیار تاثیرگذار است.

وی یادآور شد: در انتخابات مجلس هم اعتقاد داشتم دکتر نیکوخصلت می توانید بسیار مفید باشید و هنوز بر این دیدگاه هستم که در قیاس با برخی افراد منتخب چه بسا وی در حوزه تخصصی خود می توانست برای تبریز و کشور موثرتر باشد، ولی تبریز ساز و کارهای خاصی دارد و انتخاب مردم بر این بوده است.

سیاستمدار و محقق صاحب نام کشور، با بیان اینکه نیازی نیست همه افراد تا سنین پیری بر سر مسئولیت بمانند، گفت: باید گاهی برخی از صاحب منصبان و مدیران کناره گیری کنند تا جا برای استعدادهای جوان تر و پرتلاش تر باز شود، شورای شهر نیز به خانه تکانی نیاز دارد.

دکتر علی اصغر شعردوست، با بیان اینکه در راستای تبدیل به احسن مهمترین مطلب معرفی است، گفت: با ویژگیهایی که از دکتر سعید نیکوخصلت سراغ داریم، اگر به درستی معرفی شوند برای حضور ایشان در شورای شهر زمینه رای عمومی و نیاز جدی وجود دارد.

وی افزود: اینکه شورا تبدیل به احسن شود به این معنی است که افرادی زیبنده نام تبریز در این صحن حضور داشته باشند که باشند.

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه ساز و کار میدان انتخابات زیاد اخلاق مدار نیست، کسانی که در این عرصه هستند می توانند به افراد راست نگویند و صادق نباشند که از این آفت و مشکل نباید غفلت شود.

شعردوست، تصریح کرد: در تبریز نیز برخی لیستها بسته می شود و لیستهای مطرحی وجود دارد که شهروندان وقتی فرصت و نفوذ تحقیق و تفحص در مورد تک تک افراد ندارند می توانند در لیست های معتبر انتخابات شورای شهر نام دکتر نیکوخصلت را ببینند.

این محقق و اندیشمند برجسته تبریزی تاکید کرد: در راستای ورود دکتر سعید نیکوخصلت به شورای پنجم شهر تبریز به عنوان انتخاب اصلح هر کمکی که از دستم برآید در حمایت از ایشان انجام خواهد داد.