به گزارش ترجمان صبح به نقل از سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تبریز ، طی جلسه‌ای با حضور محمدحسین حسن زاده مدیرعامل سازمان پارک‌های تبریز، موسائی شهردار منطقه ۲ و همچنین نماینده ای از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تفاهم نامه احداث اولین باغ گیاه شناسی شمال‌غرب کشور به امضاء رسید.

این تفاهم نامه در ۱۱ ماده شامل مطالعات و انجام خاک شناسی در فاز اول پروژه را شامل می شود و معرفی گونه های مستعد گیاهی، تهیه و ارائه نقشه کاشت در قالب طرح منظر، انجام مطالعات هوا و اقلیم شناسی، تهیه روش های نوین آبیاری و نظارت و پشتیبانی علمی و … از اعم موارد این تفاهم نامه به شمار می آید.

فاز نخست باغ گیاه شناسی شمالغرب کشور، در ضلع جنوبی اتوبان شهیدکسائی و در روبروی پارک صائب تبریزی در ۲۹ هکتار مساحت احداث می‌شود