دکتر سعید نیکوخصلت در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: در هیچ جای دنیا پول شهرداری به توسعه ورزش قهرمانی اختصاص نمی یابد، این امر در شهرداری ما معکوس بوده و متاسفانه ۹۰ درصد هزینه ها به ورزش قهرمانی و ۱۰ درصد باقیمانده به ورزش همگانی اختصاص می یابد.

وی با تشریح اولویت سرمایه گذاری در بخش ورزش گفت: شهرداری متولی ورزش همگانی است، آموزش و پرورش متولی ورزش تعلیم و تربیت، کارخانجات، ادارات و فدراسیونها متولی ورزش قهرمانی، همچنین باشگاهها و بخش خصوصی هم متولی ورزش حرفه ای هستند.

نیکوخصلت ادامه داد: ورزش شهرداری فلسفه ندارد، کارهای ارزشمندی انجام شده منابع مالی آمده، مجموعه های ورزشی خوبی احداث شده اما در توزیع منابع مالی درست عمل نشده است.

کاندیدای دوره پنجم شورای شهر تبریز تصریح کرد: اگر در توزیع اعتبار شهرداری درست عمل نشود جامعه به فساد می رود، هزینه ورزش همگانی شهرداری تهران ۲۰۰ میلیارد و سهم ورزش همگانی شهرداری تبریز ۲ درصد این مبلغ است.

به گفته استاد دانشگاه و سرمربی اسبق تیم ملی کاراته، شهرداری در صورت پوشش دادن ورزش قهرمانی باید برای ورزشکاران بومی هزینه کند.

نیکوخصلت اذعان داشت: در صورت انتخاب شدن در شورای شهر یکی از وظایف و اولویتهای اصلی من توجه به ورزش همگانی و در دراز مدت کاهش ورزش حرفه ای در شهرداری خواهد بود.

وی ادامه داد: باید توجه کنیم که شهر تبریز کارخانجاتی مثل ذوب آهن و سپاهان ندارد که از ورزش شهر حمایت کنند با این حال شهرداری باید برای توسعه صنعتی و اقتصادی شهر فضاسازی کند تا ورزش حرفه ای جایگاهی برای خود باز کند نه اینکه از بودجه ورزش همگانی برای ورزش حرفه ای هزینه شود.

نیکوخصلت خاطرنشان کرد: در اهداف من به صورت واضح آمده که به سمت افزایش بودجه همگانی و افزایش عملکرد ورزش همگانی حرکت خواهم کرد و برای کاهش  بار ورزش حرفه ای از دوش شهرداری تلاش خواهم کرد.

فیزیولوژیست ورزشی و مدرس بین المللی در آمریکا و کره جنوبی، با اشاره به جایگاه ورزش بانوان در تبریز گفت: باید امکانات را به حد برابری برسانیم و توزیع متناسب و عادلانه امکانات، بودجه و متخصصان به دو جنسیت برسد.

دکتر سعید نیکوخصلت ادامه داد: معتقدم باید درخصوص دوچرخه سواری بانوان تمهیداتی در نظر بگیریم، برای افزایش شادابی و سلامتی بانوان حرکتهای ساسی انجام گیرد. در بخش تخصیص بودجه در هر دو جنس باید یکسان نگاه شود متاسفانه تخصیص بودجه ورزش شهرداری برای بانوان ۵ درصد از بودجه است و برای آقایان ۹۰ تا ۹۵ درصد که به صورت چکشی نمی شود و باید کم کم این سیاستگذاری انجام شود.