به گزارش ترجمان صبح، محمد مقدم واحد، با اعلام این خبر گفت: براساس اطلاعات پایگاه استنادی    Web of Science  تعداد کل استنادات به مقالات و انتشارات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۱۶ به مرز بیش از ۱۴ هزار  استناد رسیده است .
وی با بیان اینکه  فقط در سه سال گذشته تقریبا دو برابر رشد کرده، افزود: در سال ۲۰۱۳ تعداد این استنادها ۷۵۴۵ بود، که این تعداد به ۱۴ هزارو ۳۵۵  استناد در سال ۲۰۱۶ رسیده که این امر از کیفیت بالای جهانی تحقیقات انجام شده در دانشگاه تبریز در سال های اخیر را نشان می دهد .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز، بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد این استنادها به مقالات چاپ شده در مجلات ISI اختصاص دارد .
وی بیان کرد: دانشگاه تبریز  در سال ۱۳۲۶ به عنوان دومین دانشگاه کشور تاسیس و در حال حاضر بیش از ۷۶۰ نفر هیات علمی و ۲۴ هزار دانشجو  به فعالیت های علمی و پژوهشی و تربیت نیروی انسانی فرهیخته مشغول هستند .
ایسنا