شمس الدین مراثی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی امری بسیار ارزشمند و ضروری است، چراکه دخالت در سرنوشت مردم دارد.
وی افراد واجد شرایط در انتخابات در شهرستان عجب شیر را ۵۱ هزار نفر عنوان و تصریح کرد: پیش بینی می کنیم  در شهرستان عجب شیر رقم قابل توجهی مشارکت کنند؛ چراکه اولین ملاک توصیه رهبری حضور حداکثری مردم در انتخابات است.
مراثی  با بیان اینکه از مجموع افراد واجد شرایط در شهرستان عجب شیر، یک هزار و ۱۰۰  نفر رای اولی هستند، تصریح کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و امیدواریم شاهد پرشور شدن صحنه انتخابات در شهرستان عجب شیر باشیم.
فرماندار عجب شیرعوامل اجرایی و نظارتی در شهرستان عجب شیر را یک هزار و ۵۲۰ نفر عنوان و اظهار کرد: از تمام امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان عجب شیر برای برگزاری انتخاباتی سالم و بی نقص بهره گیری شده و مشارکت گسترده مردم، حماسه‌ای در تاریخ ایران برجای خواهد گذاشت.
ایسنا