به گزارش ترجمان صبح، مصطفی صفایی ، با بیان این مطلب گفت: کلیات کار انجام شده‌است و به محض فراهم شدن شرایط، خط هوایی تبریز- هامبورگ راه اندازی می‌شود.

وی تاکید کرد: قرار بود اولین پرواز از اواخر اردیبهشت سال جاری انجام شود که به احتمال زیاد با چند روز فاصله خواهد بود.

ایسنا