به گزارش ترجمان صبح، جبارزاده شامگاه سه شنبه، اولین کارخانه تولید کاغذ از سنگ(کلسیم کربنات) کشور را در شندآباد شهرستان شبستر افتتاح کرد.

ظرفیت فاز اول این کارخانه، سه هزار تن در سال و ظرفیت نهایی آن، هفت هزارتن خواهد بود.
برای افتتاح و بهره برداری از این کارخانه، ۷۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و ۴۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات معاونت روستایی و مناطق محروم کشور اختصاص داده شده است.
ایسنا