به گزارش ترجمان صبح جعفر پاشایی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه سند ۲۰۳۰ سندی ۱۵ ساله است که در یونسکو طراحی شده است، اظهار کرد: این طرح طرحی آموزشی است که با اهدافی چون ارتقای با سوادی و ریشه کن کردن بی سوادی در جوامع طراحی شده است.
وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر با سوادی در کشور و استان ما با شیب زیادی در حال افزایش است؛ به طوری که با سوادی در ۱۰ سال گذشته در کشور پنج برابر شده است.
وی افزود: در استان نیز ۲۶۴ روستا با تعداد دانش آموز زیر پنج نفر داریم که با هدف تحقق عدالت آموزشی و افزایش باسوادی در جامعه شکل گرفته است.
پاشایی با بیان اینکه سند ۲۰۳۰ پیمان نامه نیست بلکه سند توجیهی است، اظهار کرد: این سند چارچوبی برای طراحی آموزشی است که مفاد آن قبل از اجرا باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و دولت نیز می‌توانند مواردی از این سند را که مغایر با ارزش های دینی است مطلقا انجام ندهد.
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: قطعا اگر این سند با اسناد بالادستی و نقشه جامع علمی کشور مغایرت داشته باشد مطلقاً آن را انجام نمی‌دهیم.
وی با بیان اینکه دغدغه‌های رهبری در حوزه سند ۲۰۳۰ برای ما فصل الخطاب است، ادامه داد: پس از بیانات مقام معظم رهبری دولت گروهی برای تطبیق مفاد سند مذکور با اسناد بالادستی تشکیل داده است تا مواردی را که با ارزش‌های دینی و ملی ما مغایرت دارد از آن حذف نمایند.
وی همچنین در پایان با بیان اینکه طی روزهای گذشته مطالبی در فضای مجازی مبنی بر وجود کتاب ” لک لکی درکار نیست” و تدریس آن در مراکز آموزشی ایران منتشر شد، گفت: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش وجود کتاب و تدریس آن در مدارس کشور را قویاً تکذیب کرد.
پاشایی عنوان کرد: متن این کتاب درباره نوع آموزش‌های جنسی است که بخشی از این آموزش‌ها در برنامه آموزش‌های پیش از ازدواج برای جوانان درآستانه ازدواج ارایه می‌شود، اما به لحاظ عرفی و حیای جمعی قابل ارایه نیست .
وی افزود: آن کتاب در آموزش پرورش کشور نه چاپ، نه تالیف، نه توزیع و نه نشر شده است یک منبع الکترونیکی است که از وزارت ارشاد نیز مجوز ندارد.
ایسنا