به گزارش ترجمان صبح، سلمان خدادادی در خصوص واگذاری نوزادان در بیمارستان به متقاضیان فرزند‌خواندگی، اظهار داشت: در قانون فرزند خواندگی واگذاری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست باید بر اساس فرآیند خاصی طی شود، طی این فرآیند لازم است زیرا متقاضیان باید از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شرایطی برای متقاضیان در قانون فرزندخواندگی تعریف شده، بهزیستی نیز نسبت به اجرای آن مکلف است، از این رو برای جلوگیری از بروز مشکلات در آینده کودکان باید از واگذاری نوزدان در بیمارستان به متقاضیان فرزندخواندگی جلوگیری شود.

وی افزود: امان سنجی نوزدان بی سرپرست یا بد سرپرست در بیمارستان انجام نمی‌گیرد بنابراین برای جلوگیری از به مخاطره افتادن آینده این کودکان شرایط قانونی باید طی شود، از سویی هم در قانون فعلی فرزند‌خواندگی چنین نوع واگذاری پیش‌بینی نشده است.

خدادادی تاکید دارد: بر اساس واگذاری نوزادان به متقاضیان فرزند‌خواندگی در بهزیستی هم تعاریف به گونه‌ای نیست که نوزادان را در بیمارستان واگذار کنند، بنابراین بهزیستی هم باید به روال قانونی فعلی پایبند باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امکان اجرای طرح « واگذاری نوزادان به طور مستقیم از بیمارستان به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی»هم وجود ندارد مگر آنکه قانون فرزندخواندگی اصلاح شود تا آینده کودک تضمین شود.

حبیب‌الله مسعودی معاون بهزیستی استان تهران، از بررسی طرح « واگذاری نوزادان به طور مستقیم از بیمارستان به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی» با هدف جلوگیری از رسوب کودکان و نوزادان در شیرخوارگاه‌ها و مراکز شبه خانواده و رایزنی با مسؤولان قوه قضاییه برای اجرای این طرح خبر داد.

فارس