به گزارش  ترجمان صبح، دکتر مسعود  پزشکیان در همایش “دوباره اعتدال دوباره عقلانیت” گفت: مساله امروز این برهه تاریخی ایران این است که اگر شما و ما در صحنه نباشیم و اگر رای ندهیم عده ای می آیند حاکم می شوند که تنگ نظری و عملکردشان مشخص است و بعد از این تازه ایران به عقب می رود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان هرگز نباید خود را از این ملت و جماعت تافته جدا بافته بدانند، گفت: ما با ملتیم ، این ملت ما را به اینجا رسانده اند، گاهی باید شرم کرد از زیر بار این مسئولیت و دین مردم نمی توانیم در بیاییم.

وی یادآوری کرد: فراموش نکنیم چه کسی از احمدی نژاد دفاع کرد، این افراد همان هایی بودند که بعد از ۸ سال دبه کردند و امروز از همان نگرش در لباس دیگری دفاع می کنند.

پزشکیان تاکید کرد: اینها افرادی هستند که تنها خود را می خواهند و اطرافیان خود را، کسی که با آنها نباشد حق بودن ندارد، اینها طی ۸ سال تمام شایسته هایی که در مقابلشان سر خم نکردند برچسب زده و کنار گذاشتند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه انسان کرامت دارد و نباید مقابل ظلم سر خم کنند، گفت: حق نداریم اگر کسی از دسته ما نیست از جامعه طرد کنیم، کرد و ترک و لر و بلوچ و … ایرانی هستند و نزد خدا هر آنکه متقی تر باشد ارزشمند است.

دکتر مسعود پزشکیان، یادآور شد: به تجربه دیدیم که اگر صحنه نیاییم دوباره کسانی بر عرصه حکومت مستولی می شوند که سند ساختن و تهدید برایشان ساده است، اینها در عصر ارتباطات و سرعت، زمانیکه دنیا بی مهابا به جلو می تازد ایران را چند دهه به عقب بازخواهند گرداند.

وی تاکید کرد: اگر جمعه همه ما در صحنه نباشیم و چهار سال بعد برای ما و فرزندانمان اتفاقی بیفتد، این کشور افول کند، بحران و قحطی و جنگ و تحریم و گرانی باشد همه مقصریم، تک تک ما مقابل آیندگان مسئولیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: متاسفانه اینها کسانی هستند که در انزوای خویش محبوسند، نرفته اند دنیا را بگردند تا چشم و دلشان باز شوند، هر روحانی که بیرون از این مرزها رفته فکرش باز است، بهشتی، مطهری و روحانی و صدر در همان حوزه درس خوانده اند اما دنیا را دیده اند و نگاهشان عوض شده ولی انها که نرفته اند و سیر نکرده اند نمی دانند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امروز باید همه در صحنه بمانیم، عده ای قرار نیست گوش دهند و نمی خواهند بفهمند، در طول تاریخ بشر همواره طاغوتیان به مردم زور می گویند و حقشان را می گیرند، بشارت به آنها که در مقابل ظلم سر خم نکرده و به سخن ها گوش داده و بهترین را عمل می کنند.

دکتر مسعود پزشکیان، گفت: هرکس به نوبت خود مسئولیت دارد تا چهار نفری را که انتخابات را تحریم کرده اند پای صندوق آورد، ما امروز وسط راه هستیم اگر خواهان پیشرفت و توسعه ایرانیم دولت را در میانه راه رها نکنیم.