به گزارش ترجمان صبح، سردار مصطفی مولوی در همایش دوباره اعتدال دوباره اعتدال گفت: روحانی کسی بود که سایه جنگ را از کشور ایران برداشت و مردم‌را به آرامش رساند.

وی خاطر نشان کرد: من چندین سال در میدانهای جنگ مقابل تجاوز دشمن به خاک میهن جنگیدم اما لحظه ای تردید و ترس در دل نداشتم‌اما روزی که در مناظره های ریاست جمهوری به حجت الاسلام‌ روحانی گفتند “مردم‌را از جنگ نترسانید”، من از جنگ ترسیدم.

وی افزود: آقایان به قدری در مناظره ها به قدری مغلطه کردند که انگار روحانی سالها یار و همگام هاشمی نبود.

مولوی تاکید کرد: همه می دانند که مردم ایران ‌۸ سال در مقابل جنگ و تجاوز دفاع کردند نه جنگ افروزی، ایرانیان با تمدن، فرهنگ و اصالت تاریخی کهن خویش انسانهایی صلح طلب، غیور و جنگ آور هستند ولی جنگ طلب و خون ریز نیستند.

سردار مصطفی مولوی با بیان اینکه روحانی فردی اهل دیپلماسی و گفتمان است، تصریح کرد: سیاستمدار خوب کسی است که مقابل تنش را بگیرد، کسی که با دیپلماسی و زبان گفتمان مردم و کشورش را به آرامش و توسعه برساند، نه کسی که مردم‌را به جنگ تشویق کند.

مسئول ستاد مردمی دکتر حسن روحانی، تاکید کرد: در جنگ تنها مردم آسیب می بینند، زیرساختها و جان مردم از بین می رود، هنوز بعد از ۳ دهه مردم مناطق جنگ زده ما از آسیبها رنج می‌برند.

سردار مولوی اظهار داشت: در سال ۹۲ مردم ایران با همت و اراده خویش مسیر توسعه کشور و آرامش خویش را انتخاب کردند و امیدوارم در طول دوره بعد نیز با انتخاب آقای روحانی این راه را ادامه دهند.