به گفته فرماندار تبریز، از بین نامزدهای انتخابات شورای شهر تبریز در مجموع ۵۹۰ نفر در گردونه رقابت باقی مانده اند که به اذعان اکثر شهروندان انتخاب ۱۳ نفر از میان آنها بسیار سخت خواهدبود.
رای دادن به عقل جمعی
در میزگرهایی با موضوع شورای شهر که سال گذشته در دفتر روزنامه اطلاعات تشکیل دادیم، اغلب کارشناسان نقیصه اصلی انتخابات در ایران را حزبی نبودن آن بیان کردند. به نظر آنها، رای به لیست های حزبی می تواند روند فعالیت شورا را تسهیل نموده، میزان پاسخگویی اعضا را افزایش داده، تخصص گرایی در شورا را بهمراه آورده و تحزب را تقویت نماید.
در همین راستا کارشناسان بر این عقیده اند که تجربه موفق انتخابات مجلس در دوره گذشته بخصوص در شهرهای بزرگ، می تواند در انتخابات پیش روی شورای شهر نیز با اقبال مردمی روبرو شود. چرا که روی آوردن به تفکر جمعی بهتر از رای دادن به شکل فردی است.

تخلف های اعضای شورا تبریز و حساسیت انتخابات امسال
انتخابات امسال شورای شهر تبریز از اهمیت خاصی برخوردار هست. مسائلی که سال گذشته توسط چندین تن از اعضای شورا و کارکنان شهرداری با دریافت رشوه و محکومیت و در نهایت عزل آنها از شورای شهر همراه بود، حساسیت های این دوره از انتخابات را بیشتر کرده است. آنگونه که در افکار عمومی و در میان مردم قابل مشاهده است، دقت و توجه بیشتر به انتخاب اعضای جدید شورای شهرمان می باشد.
تفاوت دوره فعلی انتخابات با دوره قبلی علاوه بر مورد فوق الذکر، اهمیت یافتن لیست های انتخاباتی است که توسط دو جریان غالب اصلاح طلبی و اصول گرایی مطرح شده است. تعدد کاندیداها، انتخاب ۱۳ نفر از میان ۵۹۰ نفر را کاری دشوار ساخته و لذا لیست های ائتلافی اهمیت ویژه ای می یابد.
در ادامه مقاله این دو لیست اصلاح طلبان و اصول گرایان در تبریز را مورد بررسی قرار می دهیم.
نگاهی به لیست اصلاح طلبان و اصول گرایان در تبریز
سرلیست جریان اصلاح طلبی شکور اکبرنژاد با تجربه عضویت در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی می باشد. در طرف دیگر سرلیست جریان اصول گرایی محمد اشرف نیا هست که تاکنون تجربه ای در شورای شهر و نمایندگی مجلس نداشته و فقط مسئولیت های دولتی را در کارنامه اش دارد.
هر دو جریان اصول گرایی و اصلاح طلبی یک نفر خانم را در لیست های خود گنجانده اند که این موضوع می تواند تعداد بانوان شورای پنجم تبریز را نسبت به دوره قبل کاهش دهد. البته کاهش اقبال به بانوان در شورا را شاید بتوان به تخلفات دو تن از اعضای خانم شورای فعلی نسبت داد!
نسرین پیرسمساری با تجربه های مختلف دولتی در جریان اصول گرایی رقیب اصلی سونیا اندیش از اصلاح طلبان هست که تاکنون تجربه مدیریت رسمی نداشته و  بیشتر در حوزه اقتصادی فعالیت داشته است.
همچنین نگاهی به هر دو لیست نشان می دهد که اصول گرایان با ۵ نفر از اعضای فعلی شورا در مقبل اصلاح طلبانی که هیچکدام از اعضای فعلی شورا در آن عضویت ندارند، صف آرایی می کنند. بعبارت دیگر اصلاح طلبان درصددند تا افراد جدیدی را وارد عرصه شورا نموده و به نوعی مخالفت خود را با شورای فعلی نشان داده اند.
امیدوارم شهروندان محترم با هوشیاری و انتخاب بر اساس لیست ها، کار شورای شهر تبریز در دوره جدید را هموار نمایند. در پایان نگاهی دوباره به اعضای هر دو لیست خواهیم داشت:
کاندیداهای جریان اصلاح طلبی: شکور اکبرنژاد، سونیا اندیش، محمدباقر بهشتی، فرج محمدقلی زاده، موسی اشرفی، غلامحسین مسعودی ریحان، سعید نیکوخصلت، کریم صادق زاده تبریزی، نصرت ا.. شاهدی، زین الدین هریسی نژاد، عبدا…تقی پور، حسین هژبر، محمدرضا خداوردی زاده
کاندیداهای جریان اصول گرایی: محمد اشرف نیا، علی آجودان زاده، روح الله جهانگیری، علی شیاری، داوود شعبانی، نسرین پیرسمساری، جواد ششگلانی، جواد عباس زاده، محمود هادی، فریدون بابایی اقدم، محمدحسین جعفری، علی نوای باغبان و حسین عادلی سعیدآباد

———————————————–

کمال الدین نیکرفتار خیابانی