تصمیم بر این شد که برای پنجمین دوره شورای روستای بزرگ جهانشهر تبریز تنها و تنها به طبقه شریفه نسوان و بانوان وجیهه محترمه مبرزه مذهبه رای دهیم تا شاید این تدبیر افاقه کند.
اما چرا؟
توفیقی مر این بنده حضرت ذوالجلال را نصیب شد تا در حین تردد در شوارع شهر، تصاویر رنگ در رنگ و چشم نواز و روح افزا و دلگشا و بسیار زیبای برخی از بانوان محترمه کاندیدات شورای شهر را دیدیم و در یکی از دیدن ها که جناب ما را حال سیر آفاق و انفس پدید آمد به ناگاه اندیشیدیم که تصویر کارت ملی این نسوان محترمات آیا به رنگارنگی و دلنوازی این رخساره های نگاره گون نشسته بر پوسترها و بنرها هست؟ و بالمحاله دانستیم خیر‌‌.
و اندیشیدیم‌‌‌‌؛
حالیا که این بانوان توانسته اند به مدد مشاطه گان و فوتوغرافان و رسامان، اینگونه بر گذر سن فایق آیند و از بانوان جاافتاده ۶۰ و ۷۰ ساله، دوشیزگان ترگل و ورگل و پنجه آفتاب و شاداب ۲۰ و ۳۰ ساله بیارایند، آیا قادر نخواهند بود از این شهر خشن پیر، شهری جوان و خوش بر و رو و ماه و هلو بسازند؟ بی شک خواهند توانست. پس جناب ما این بار تنها به خانمهای محترمه معززه مفرحه لقلوب المومنین و عیونهم رای خواهیم داد تا چین و چروک و گرد پیری و علایم زشتی از گونه این شهر رنجور بزدایند و هوای همه جای این شهر را بکنند مانند هوای شاپور و شهناز  زمان شاه.
ولی تذکار چند نکته ضروری است:
یکم: بانوان را سلیقه های مختلف است و احتمال دعوا و گیس و گیس کشی در شورا محتمل. پس بهتر است به روزترین از ایشان سخنگوی شورا باشد و جاافتاده ترین ایشان، رییسه شورا و دیگر بانوان در کمیسیون ها مشغول.
دویم: نیمی از شهر علی الاجبار از طایفه ذکور است فلذا تکلیف موکد است که این بانوان گرانمایه را مشاورانی از جنس مردان باشد که طرحهای ایشان را به همان دقت سیر در گوشه گوشه پوسترهاشان بکاوند و تایید کنند که این جماعت در دل سپردن به جمال، شهره آفاقند. اخذ مشاوران مرد مر بانوان عضو شورا را فایده هایی در اجرای طرحهای متنوع هست. هر چه باشد یکی دماغ سر بالا دوست دارد و یکی ابروی قیطانی. یکی را گونه پف کرده خوشگوار است و دیگری را لبهای شتری‌. یکی سبزه می پسندد و آن دیگری سپید و سیمین ساق.
سیم: تبریز عزیز که شهر اولین هاست پیشتاز انتخاب نخستین و جوانترین بانوی رییسه بلدیه (شهردار) در ایران گردد و افتخاری به آلبوم مفاخر این شهر افزوده گردد.
چهارم : با توجه به پیش رو بودن تبریز ۲۰۱۸ که مجالی فراخ برای عرض اندام اعضای شورای شهر است و یحتمل این عزیزان قصد کنند با لباس های سنتی و محلی نیز عکس بیندازند و مصاحبه انجام دهند فلذا توصیه میشود منتخبات محترماتی که عضو شورا خواهند بود، اسامی ورپریده و نو رسیده مانند ویدا و لیدا و کذا را به اسامی اصیل و تاریخی چون رخشنده و شاماما و گلابتون و تکذبان تغییر دهند که به رنگ لباسشان هم بیاید.
پنجم : در صورت توفیق این خادم را فراموش نفرمایید.

————————————————-

  • مهدی نعلبندی