به گزارش ترجمان صبح، علی بدرشکوهی روز پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات و مسائل عمرانی روستاها با بیان اینکه بیش از ۱۸۰ روستا در این شهرستان وجود دارد افزود: بیشتر مشکلات موجود در روستاها از لحاظ عمرانی مربوط به اجرای طرح های هادی بوده و آسیب شناسی های لازم در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در برخی از روستاها طرح هادی اجرا نشده و یا اینکه اجرای مرحله دوم آن در این روستاها ضروری است، اظهار کرد: در برخی از روستاها فضای ساخت و ساز در محدوده طرح هادی وجود ندارد و باید بنیاد مسکن برای مطالعه و اجرای مراحل بعدی قدم های لازم را بردارد.
فرماندار بستان آباد با اشاره به اینکه در این شهرستان ۱۲ روستای بالای ۵۰ خانوار نیازمند اجرای طرح هادی است، یاداوری کرد: در برخی از روستاها اجرای مراحل بعدی طرح هادی ابتر مانده و یا اینکه در برخی از روستاها طرح های بازنگری اجرا نشده است.
بدرشکوهی جمعیت ساکن در روستاهای این شهرستان را بیش از ۷۵ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت این شهرستان در روستاها ساکن هستند.
وی تشویق روستائیان را برای ساخت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی را خواستار شد و گفت: باید زمینه برای استفاده از خدمات اختصاصی دولت برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها تسهیل و فراهم شود.

ایرنا