به گزارش  ترجمان صبح، این اردوها جهت کسب آمادگی هر چه بیشتر برای حضور در بازی های قهرمانی آسیا که از هفته اول مرداد ماه در اندونزی برگزار می شود، از پانزدهم اردیبهشت تا پنجم خرداد ماه در تبریز در حال برگزاری می باشد.
حسین رضایی، مبین میزبان و علی عباسی سه ورزشکار سه گانه آذربایجان شرقی جزو دعوت شدگان به این اردو هستند.
تمرینات ملی پوشان در ورزشگاه تختی تبریز، استخر خاوران و جاده تبریز- اهر در حال برگزاری می باشد.

ایرنا