به گزارش ترجمان صبح، علی اسمعیل پور امروز در گفت وگو با خبرنگاران   اظهار داشت: با حضور عوامل اورژانس تبریز و کارشناسان آگاهی استان، مقام قضایی و آتش‌نشانی در محل پس از خارج کردن جسد و اعلام فوت قطعی برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت.
فارس