به گزارش ترجمان صبح، محمد وحدتی  امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: اصل ایجاد شوراها یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی کشورمان است که مورد تاکید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)  و مقام معظم رهبری بوده است.

وی با تاکید بر اینکه  شوراها فرصت بسیار مغتنمی برای استفاده از ظرفیت مردم در جهت توسعه همه جانبه  شهرها و روستاها است ،تصریح کرد:اگر استفاده صحیح و قانونی از ظرفیت شوراها انجام گیرد مطمئناً در جهت توسعه و مشارکت مردم در آبادانی شهر و روستا موثر خواهد بود اما اگر در مسیر صحیح خود نباشد شاهد ایجاد مشکلات و عقب‌ماندگی امور مردم در شهرها و روستاها خواهیم بود.

وحدتی، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را با اهمیت دانست و تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهر بسیاری از اختیارات برای صرف هزینه‌ها و بودجه شهرداری‌ها را در اختیار دارند که اگر درست انتخاب نشوند ممکن است با در نظر گرفتن منافع شخصی به شهر ضربه‌های جبران ناپذیری وارد کنند.

وی گفت: مردم باید با شناخت کامل و به دور از تعصب در انتخابات شرکت کنند زیرا اگر انتخابی درست نداشته باشیم، کاستی‌های بعدی را نباید به گردن دیگران انداخت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه نظارت لازم بر عملکرد شوراها در دوره اخیر ضعیف بود وبرخی اعضا مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردند و رابطه  جایگزین ضابطه شد که باعث دلسردی مردم از این نهاد شد.

وی ادامه داد: وجود خلا قانونی در نظارت بر عملکرد شوراها بایستی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد تا با رفع این مشکل بسیاری از نابسامانی ها در این حوزه اصلاح و امور مردم به جد پیگیر و به نتیجه برسد.

نماینده مردم شهرستان‌ بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم بدون توجه به مسایل قومی و طایفه ای و تعصبات  بر مبنای لیاقت و شایستگی افراد و بویژه بر مبنای تعهد افراد دست به انتخاب بزنند افزود:کاندیداها بطور شفاف برنامه های خود را به مردم ارائه کنند و مردم با توجه به سابقه ،توانایی و خوش نامی افراد و شناخت از برنامه ها، کاندیدای مورد نظر خود را برای هر چه بهتر شدن اداره امور شهر و روستا تعیین کنند.

وحدتی با اظهار تاسف از اینکه ارتباط لازم بین شوراها به عنوان پارلمان های محلی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برقرار نیست اظهار داشت: باید این ارتباط به نحو احسن صورت گیرد تا مشکلات و خواسته های مردم از طریق شوراها به نمایندگان مجلس ارجاع و نمایندگان نیز در مجلس به دنبال تصویب یا اصلاح قوانین لازم و پی گیری امور از سوی دولت باشند.

نماینده مردم شهرستان‌ بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مثل همیشه حضور مردم در انتخابات ۹۶ باشکوه خواهد بود گفت: انتخابات شوراهای شهر و روستا در آبادانی و پیشرفت تاثیر زیادی دارد.

فارس