به گزارش ترجمان صبح، شکری روز پنجشنبه  با اشاره به اینکه ۲۵۲ شعبه اخذ رای برای انتخابات فردا در این شهرستان در نظر گرفته شده است، افزود: ۵۷ شعبه شهری و ۱۹۵ شعبه روستایی است.
وی با اعلام اینکه در شهر میانه ۵۶ شعبه ثابت و یک شعبه سیار خواهد بود، گفت: در روستاها ۸۱ شعبه ثابت و ۱۱۴ شعبه سیار در نظر گرفته شده است.
فرماندار میانه با اشاره به ثبت نام یکهزار و ۴۸۵ نفر برای انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان، گفت: از این تعداد یکهزار و ۳۵۰ نفر داوطلب شوراهای روستایی و ۱۲۲ نفر در ۵ حوزه شهری برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ثبت نام کرده اند .
شکری گفت: ۶۱ نفر از میانه، ۲۱ نفر از ترک، ۱۱ نفر از آقکند، ۱۳ نفر از ترکمانچای و ۱۵ نفر از آچاچی نامزد این دوره از انتخابات شوراها شده اند.
وی با اشاره به اینکه از یکهزار و ۴۸۵ نفر داوطلب روستایی و شهری ۳۳ نفر زن هستند، گفت: ۱۲ زن از ۵ شهر شهرستان و ۲۱ زن از روستاهای شهرستان نامزد شده اند.
داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی هستند.
شکری اعلام کرد: در برگزاری انتخابات فردا ۴ هزار و ۵۰۰ نفر عامل اجرایی و نظارتی از شهرستان میانه همکاری دارند.
وی کل جمعیت شهرستان میانه را ۱۸۲ هزارو ۸۴۷ نفر اعلام کرد و گفت: ۱۴۴ هزار و ۹۶ نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی در ۵ شهر میانه، آچاچی، ترک، آقکند و ترکمانچای و ۲۶۱ روستای شهرستان شامل ۸۸ روستای بخش مرکزی، ۴۴ روستا در بخش ترکمانچای، ۵۶ روستا در کاغذکنان و ۷۳ روستا در کندوان برگزار می شود.

ایرنا