به گزارش ترجمان صبح، دکتر عبدالحسین لاله در آئین اختتام دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی پودس گفت: تمام این فرصتها و پیشرفتها در سایه تلاش بزرگانی حاصل شد که امروز در کنار ما نیستند و بر تک تک ما وظیفه است که با حفظ حرمت و شان این هنر کهن نتیجه تلاشهای بزرگان این عرصه تئاتر کشور تبریز را ارج نهیم.

وی تاکید کرد: دانشگاه نبی اکرم به عنوان تنها دانشگاه تئاتر شمالغرب کشور، قدمهای موثری در استعدادیابی، تربیت هنرمندان جوان و همچنین معرفی و توسعه تئاتر منطقه برداشته و همه مسئولان برای تسری این حرکت همت کرده اند.

لاله گفت: برگزاری دوازده دوره پیاپی جشنواره پودس حاکی از اهمیت و عملکرد موفق این جشنواره است و امیدواریم حاصل تلاش دوستان عزیز بصورت ملی ثبت و هر ساله برگزار شود.

مدیر گروه نمایش دانشگاه نبی اکرم اذعان داشت: در طول چند روز برگزاری نمایش دیدم که هیئت اجرایی جشنواره با تمام توان تلاش کردند و داوری نیز در نهایت انصاف، عدالت و کاملا کارشناسی انجام شد.

پیشکسوت عرصه تئاتر کشور تاکید کرد: امیدوارم کسانی که در این جشنواره جایزه می گیرند مغرور نشوند، از فردا باز تلاشهای خود را ادامه دهند تا در سالهای بعد آثاری بهتر به جامعه هنری کشور ارائه دهند و کسانی هم که جایزه نگرفتند ناامید و مایوس نباشند، هنرمند واقعی برای جشنواره و جایزه گرفتن کار نمی کند بیان صحیح مفاهیم و همراه شدن با مخاطب بزرگترین خواسته یک هنرمند است.