به گزارش ترجمان صبح، محمدصادق پورمهدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، با بیان اینکه در سال گذشته سهمیه استان در پرورش ماهی در قفس، در حدود ۴۰۰ تن بوده ولی متاسفانه کمتر از ۰/۱ این رقم، عملیاتی شد، گفت: در سال جاری هدف گذاری برای  ۸۰۰ تن  ماهی در قفس مطرح است که به منظور جبران کاستی سال گذشته،  ۱ هزار و ۲۰۰ تن ماهی در قفس پرورش داده خواهد شد.
وی  یادآور شد: تبدیل اراضی شیب‌دار به باغات، اجرای شیوه‌های نوین آبیاری وغیره  از جمله اقدامات مثبت سازمان جهادکشارزی استان است، امسال نیز لازم است این سازمان قدم‌های موثری بردارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح توسعه، عمران  حوزه نفوذ شهر مرند گفت: با توجه به اینکه شهر مرند در سنوات گذشته بر اساس طرح تفضیلی و جامع شهری رشد نکرده، هم اکنون این شهر از نظر توسعه با مشکلاتی مواجه شده است.
وی ادامه داد: حاشیه نشینی و اسکان ساکنین در محل‌هایی غیر از مکان‌های تعریف شده در طرح جامع از مشکلات این شهر است، در حال حاضر نمی‌توان صورت مسئله را پاک کرد، باید اینها نیز مشروط بر اینکه حق و حقوق شهروندی را پرداخت کنند، در داخل محدوده شهرداری تعریف شوند.