به گزارش ترجمان صبح به نقل از ۲۴آنلاین، لباس غنیمتی از یک اسیر اسرائیلی در سفر اخیر آیت‌الله مصباح‌یزدی به لبنان از سوی سید حسن نصرالله به وی اهدا گردید.

این هدیه به یکی از موزه ها جهت بازدید عموم اهدا می‌شود.