به گزارش ترجمان صبح، در تصویر ذیل، هدایت مهابادپور سرمربی سابق تراکتورسازی به عنوان نفر اول از سمت راست و یحیی گلمحمدی سرمربی امروز این تیم نفر اول از سمت چپ مشخص است.