به گزارش ترجمان صبح، مهرداد قنبری بازیکن چپ پای ذوب ‌آهن به گسترش فولاد تبریز پیوست.

مدت قرارداد این بازیکن دو سال است.

گفتنی است کاکاشویلی و امین حاج‌ محمدی نیز قبل از این به تیم گسترش فولاد تبریز پیوسته اند.