به گزارش ترجمان صبح، حافظ باباپور در جلسه ستاد بازسازی سیل استان که با حضور اکثریت اعضا دراتاق جلسه برگزارشد، اعلام خبر فوق گفت: بعد از سیل اخیر استان روند احداث واحدهای سیل زده در روستاهای شهرستان تبریز، آذرشهر ،عجب شیر و مراغه درحال پیشرفت بوده و در روستای بیشتر آسیب دیده و هدف که روستای چنار است، تقریبا مرحله عملیات پوشش سقف واحدهای احداثی دراین روستا شروع شده وبا جدیت درحال انجام است.
وی اظهار کرد: ازتعداد کل  ۱۳ واحد تخریب شده که قرار است به صورت رایگان احداث و تحویل آسیب‎دیدگان از سیل شود، تاکنون آجر چینی دیوارهای هشت واحد آن به اتمام رسیده است.
وی افزود: علاوه بر ۱۳ واحد تعهدی بنیاد تعداد واحدهای که درکنار رودخانه نیاز بود جابه جا شود تاکنون ازقطعات تفکیکی نسبت به واگذاری به ۲۵ نفر اقدام شده و زمین آماده به ۱۱ نفر دیگر تحوبل شده است که نهایتاً شروع پی کنی و اجرای فنداسیون پنج واحد دیگر نیز به پایان رسیده است.
باباپور یادآورشد: درسیل اخیر استان و در دیگر روستاهای شهرستان عجب شیر ازجمله روستای یایچی ، خانیان و دیزج، تاکنون نسبت به تشکیل پرونده واحدهای تخریبی اقدام شده که نهایتاً در این سه روستا ۲۰ واحد آوار برداری و تعداد هشت واحد پی کنی و همچنین در چهار واحد اجرای فنداسیون انجام شده است.
گفتنی است، برای احداث واحدهای سیل زده اخیر استان از محل اعتبارات بازسازی حدود ۲۰۰ میلیون ریال وام با بهره پنج درصد و ۵۰ میلیون ریال وام بلاعوض و همچنین ۱۵۰ کیسه سیمان پاکتی بصورت رایگان تحویل متقاضیان وروستائیان می‌شود.