به گزارش ترجمان صبح، ساسان فرشی‌حق‌رو اظهار کرد:در کلیه شهربازی‌ها حتماً راهنمای استفاده دستگاه شامل وزن قابل تحمل وسیله مورد استفاده ، رده سنی، علامت استاندارد و مدت اعتبار گواهی استاندارد مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شروع تعطیلات تابستانی واستفاده از این وسایل تاکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی حتماً موارد ذکر شده توسط شهروندان رعایت شود.

فرشی‌حق‌رو همچنین افزود: کارشناسان استاندارد به صورت نامحسوس نسبت به بازرسی و کنترل شهرهای‌ بازی استان اقدام می‌کنند.