‍ به گزارش ترجمان صبح، در این پیام آمده است:

جناب آقای عظیم قیچی‌ساز، فرزند آذربایجان، نخبه و قهرمان کوهنوردی، فاتح تمامی ۱۴ قله بالای ۸ هزار متری جهان، ورودت به باشگاه هشت هزار متری‌های جهان به عنوان اولین ایرانی برای مردم شهر تبریز بسیار غرورآفرین و مایه مباهات است.

انضباط مداوم، بلندپروازی، اراده ای آهنین، روحیه ریسک پذیری، وفاداری بر هدف و رویاها، کم حرفی، سخت کوشی، جانفشانی و بسیار خصایل والای دیگر همگی میراثی است که در داستان ۱۴ صعود موفقیت آمیزت برای جوانان این خطه بر جای گذاشته ای.

گام هایت استوار و آرمان هایت سرلوحه جوانان این خطه باد.

منتخبین شورای پنجم کلانشهر تبریز
خرداد ۱۳۹۶