به گزارش ترجمان صبح به نقل از مهر، ولی الله فرج اللهی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای این منظور ۲۱ میلیاردریال اعتبار نیاز است و این در حالی است که کل اعتبارات خوداشتغالی استان آذربایجان شرقی ۵۰ میلیاردریال بوده و تسهیلات درخواستی بنابی ها ۴۱ درصد کل اعتبار این استان است.

وی سپس با اشاره به اینکه در سال ۹۶ برای شهرستان بناب ۳ هزار و ۵۰ شغل جدید تعهد شده است؛ خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته برای ۳۶۳ نفر شغل ایجاد و در سامانه رصد ثبت شده است که در این رابطه مرکز فنی و حرفه ای با ۱۰۸ شغل جدید نسبت به سایر ادارات پیشتاز است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب همچنین سود تسهیلات خوداشتغالی را چهار درصد اعلام و اظهارکرد: اولویت پرداخت تسهیلات خوداشتغالی با طرح های پشتیبان بوده و در صورت باقی ماندن اعتبار طرح های انفرادی نیز مشمول دریافت تسهیلات خواهند بود.

وی با تأکید بر نظارت کامل نسبت به نحوه پرداخت تسهیلات خوداشتغالی اذعان کرد: متأسفانه در برخی موارد وام گیرندگان تسهیلات را در مشاغل غیرمصوب هزینه می کنند که این موضوع ظلم در حق سایر متقاضیان بوده و از نظر شرعی نیز ایراد دارد.

فرج اللهی اذعان کرد: در حال حاضر مجوز استخدام در ادارات دولتی صادر نشده و برای ایجاد شغل پایدار برای جوانان بایستی توسط بخش خصوصی اقدام شود.

وی با اشاره به جو سازی برخی از رسانه ها مبنی بر اینکه شغل وجود دارد ولی دولت ایجاد اشتغال نمی کند؛ گفت: ایجاد اشتغال پایدار منوط به ایجاد سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی است و باید در این زمینه امنیت سرمایه گذاران نیز تأمین شود.

فرج اللهی مدیران ادارات را از هرگونه آمارسازی در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده برحذر کرد و یادآور شد: در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال هیچ کس حق آمارسازی ندارد و به هیچ وجه نباید افرادی که پروانه کسب از مجامع امور صنفی دریافت می کنند، در لیست اشتغال سامانه رصد قرار گیرند.