به گزارش ترجمان صبح، در این نامه که بر روی پارچه ای طولانی چاپ و به امضای صدها نفر از حاضران در این آیین رسید آمده است: جناب آقای دکتر سلطانی وزیر محترم ورزش و جوانان تقاضای مردم قهرمان پرور آذربایجان جهت ثبت رسمی روز ۲۹ اردیبهشت به عنوان ” روز ملی کوهنوردی” به احترام نام نامی عظیم قیچی ساز بزرگترین کوهنورد تاریخ کشور و تبلیغ ورزش عمومی کوهنوردی ایران .