به گزارش ترجمان صبح به نقل از نصر، به دنبال ترافیک سنگین ۱۰ روز گذشته که در ورودی جاده تبریز- سهند اظهار داشت: این حفاری ها توسط شرکت عمران شهر جدید سهند صورت می گیرد و اداره راه و شهر سازی استان برای احداث یک پل ۵ طبقه این حفاری ها را انجام داده است.
روشنی در ادامه افزود: این در همه جای دنیا طبیعی است که برای احداث زیر ساخت های یک آزاد راه یا یک پل حفاری هایی صورت گیرد و در این میان مردم مجبور به تحمل ترافیک می شوند که این مشکل تا ۳ روز دیگر حل خواهد شد و آن قسمت آسفالت ریزی می شود.
وی ادامه داد: در ورودی جاده تبریز- سهند ۵ راهه است که یک راه آن به فاز ۴ و یک راه دیگر به سمت اسکو و راه دیگر به  فاز ۳ و فاز ۱  منتهی می شود، این یک پروژه بسیار عظیم در نوع خود است و امیدواریم که مردم با صبر ما را در انجام زیر ساخت این پروژه یاری کنند.