به گزارش ترجمان صبح : فدراسیون دوچرخه سواری، آذربایجان شرقی را به عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری کشور انتخاب کرد.

طبق اعلام فدراسیون دوچرخه سواری، این رتبه بندی بر اساس مجموع عملکرد هیئت های دوچرخه سواری استان ها در سال ۹۵ اعلام شده است.

بر این اساس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی با کسب ۱۴۹۶ امتیاز در رتبه نخست برترین هیئت های دوچرخه سواری کشور قرار گرفته است.

عظیم عبدل نژاد ممقانی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی است و ناصر هوشیار نیز مسئولیت دبیر هیئت استان و رئیس هیئت شهرستان تبریز را به عهده دارد.