به گزارش ترجمان صبح، محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی، در هفته اول مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و پیش از طرح اتهام اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، به کشور کانادا گریخت.

او و خانواده اش پیشتر، تابعیت این کشور را کسب کرده بودند!