به گزارش ترجمان صبح، در این برنامه ۲۰۰ اصله نهال زبان گنجشک در ضلع شمالی پارک ارم واقع در حاشیه بزرگراه پاسداران کاشته شد.

اعضای این کمپین از سال گذشته به منظور مشارکت در توسعه فضای سبز تبریز ، اقدام به کاشت نهال در مناطق مستعد شهر نموده اند و در صدد هستند  تا هر ماه با حضور در مناطق مختلف شهر نسبت به کاشت درختان بومی تبریز اقدام کنند.

گفتنی است، اعضای پایگاه خبری تبریز مدرن اقدام به ایجاد کمپین درختکاری نموده اند تا هر ماه با حضور در مناطق مختلف شهر اقدام به کاشت درختان بومی تبریز نمایند .

این حرکت مردمی طی ماههای آتی ادامه خواهد داشت و هر ماه  در یکی از  مناطق مستعد شهری  تبریز ، درختان بومی منطقه کاشت می شوند تا از طریق این گام های مردمی، کمک شایانی به توسعه فضای سبز تبریز انجام گیرد .