به گزارش ترجمان صبح، سیدمرتضی نیرومند اسکویی در نشست معاونان و مدیران این شرکت اظهار کرد: اگر امروز با مشکل بیکاری مواجه هستیم تنها راه‌حل آن توسعه صنعتی و رشد سرمایه‌گذاری در این بخش است.

وی افزود: رشد و توسعه کشور میسر نخواهد شد مگر با توسعه و رونق کسب و کار در تولید و شهرک‌های صنعتی که بخش عمده‌ای از این کار بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی است.
اسکویی ادامه داد: از ایجاد و ارتقای امکانات زیرساختی شهرک‌ها گرفته تا رفتار مدیران در جذب سرمایه‌گذاری نقش دارد و باید همه تلاش خود را برای بهتر و ایده‌آل کردن این دو شاخص انجام دهیم.
وی با اشاره به حماسه مردم در انتخابات اخیر گفت:‌ همه ما در پاسخگویی به اعتماد مردم نسبت به نظام و دولت نقش داریم و وظیفه ماست تا برای حل مشکلات تولید همگام با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت گام برداریم.
اسکویی اضافه کرد: همه کارمندان جزیی از دولت هستند و باید خود را در تحقق برنامه‌ها و وعده‌های آن سهیم بدانند، از این رو  باید همه تلاش خود را در جهت نیل به این اهداف به کار ببندیم.